Årsmøte vel gjennomført

Årsmøtet i Kristiansund Ballklubb ble gjennomført på en samstemt og ryddig måte - planen for videre fremdrift er dermed klar

Mandag kveld ble Kristiansund Ballklubb sitt årsmøte avholdt i Møre Drift VIP på Kristiansund stadion. Rundt 40 personer deltok i møtet. 

Medlemmene fulgte valgkomiteens innstillinger. Samtlige saker ble enstemmig vedtatt uten innvendinger.

Styret, kontrollkomité og valgkomité ble derfor som følger:

Styret

Styreleder: Finn Backer 
Nestleder: Terje Olsen (Nyvalgt)
Styremedlem: Magne Fiskvik (Nyvalgt)
Styremedlem: Martin M Williams
Styremedlem: Jan Erik Larsen
Styremedlem: Peter Offenberg
Styremedlem: Heid Snekvik (Ikke på valg)
Styremedlem: Nanna Eriksen Røe (Ikke på valg)
Varamedlem: Otto Havneraas (Ikke på valg)
Varamedlem: Silje Røsand (Nyvalgt)

Kontrollkomiteen

Leder: Odd E. Futsæther
Medlem: Bjørn Michelsen
Varamedlem: Atle Røbech

Valgkomiteen

Leder: Tor Bjerkestrand (nyvalgt leder)
Medlem: Ole Johnny Rugset (nyvalgt)
Medlem: Nina Mack Korsfur
Vara: Ole Kristian Pettersen

Klubben ønsker å takke Kjetil Bjerkestrand, Liv Berit Bach og Ann Olaug Slatlem for deres periode i styret. Samtidig ønsker vi de nyvalgte hjertelig velkommen inn.

- Økonomi- og administrasjonssjef i KBK, Frank Spjelkavik Berget, kunne fortelle forsamlingen om en sunn økonomi og rekordstor omsetning:

«Klubben nådde i 2018 en rekordstor omsetning på drøye 51 millioner, inklusive netto salgsgevinst av spillerrettigheter. Årsresultatet endte på 4,6 millioner. Klubbens egenkapital ble med dette kraftig styrket, og er med det per årsslutt drøye 6,3 millioner. Dette gir et godt fundament for videre vekst og sportslig satsing.»

Forsamlingen fikk ellers innsikt i sportens arbeid for fjoråret, både for A-lag og NEAS Akademiet. Veien og planen videre er herved satt for nye steg i riktig retning for Kristiansund Ballklubb. 

Til slutt ønsker vi å takke Erik Rolfsen som stilte opp som dirigent for anledningen. 

#KBK #LagetForLidenskap

Annonse fra Eliteserien: