KBK Årsmøte 2018

Mandag 5.mars avholdes årsmøte for Kristiansund Ballklubb

Innkalling til årsmøte i Kristiansund Ballklubb

Kristiansund Ballklubb ønsker med dette alle sine medlemmer velkommen til årsmøte.

Dato: mandag 05. mars.

Klokken: 19:00-21:00.

Sted: Kristiansund Stadion, Møre Drift VIP.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Saksliste årsmøte:

Godkjenning av stemmeberettigede
Godkjenning innkalling og saksliste

Velge:

Dirigent
Referent
To medlemmer til å underskrive protokoll
Behandle klubbens årsberetning
Vedta klubbens budsjett for 2017
Fastsettelse av medlemskontingent for 2019
Forslag om vedtektsendring §13 (1): Flytte frist for avholdelse av årsmøte til 15. mars.
Behandle innkommende forslag og saker

Valg:

Styreleder for 1 år
Nestleder for 1 år
Styremedlem for 2 år
Styremedlem (ny) for 2 år
Varamedlem for 2 år
Leder for valgkomiteen for 1 år
 
Saksdokumenter gjøres tilgjengelig ved henvendelse til styret.

NB! For å delta på årsmøtet må man være registrert medlem i klubben.

Med vennlig hilsen
Styret i KBK

Annonse fra Eliteserien: