KBK tilbake i grønn sone

Fredag kom rapporten fra NFF om klubbøkonomien i norsk fotball, og KBK er tilbake i grønn sone

To ganger i året måles klubbene på økonomi, nå er rapporten for 2018 klar. 

Selve målingen av klubbenes økonomi gjøres gjennom et finansielt oppfølgingssystem fra NFF, som skal være en påpasser på at klubbene på toppnivå i Norge driver fornuftig og forsvarlig. Etter at NFF har sett nærmere på klubbenes økonomi, rangeres klubbene i tre kategorier. 

Rød, gul og grønn sone - hvor grønn naturligvis er best. 

Det er derfor med glede at vi kan meddele at Kristiansund Ballklubb nok en gang har rykket opp i grønn sone. 

Årsregnskapet for 2019 viste følgende: 

økonomi2

- Økonomi og administrasjonssjef i KBK, Frank Spjelkavik Berget, forteller om økt omsetning og nye barrierer brutt for Kristiansund Ballklubb: 

«Det er gledelig å være tilbake i grønn sone. Det er første gang klubben rapporterer i grønn sone for et helt år sammenhengende. Vi omsatte i fjor for 51,5 millioner som er en økning på over 9 millioner sammenlignet med 2017. Samlede kostnader havnet på cirka 47 millioner. I sum ga dette et årsresultat på 4,6 millioner, noe vi er godt fornøyd. Det er nok en milepæl og rekord for klubben. Overskuddet skyldes i stor grad salg av spillerrettigheter, men også at klubben fortsetter å ha fokus på tæring etter næring og sunn drift i alle ledd. Dette skal alle i klubben ha honnør for. Fra styret, til ansatte og spillergruppe - samt de frivillige som møter opp hver dag og står på for klubben.»

Klubbens egenkapital per årsslutt viste 6,3 millioner, men med 8 millioner i langsiktige midler er klubbens likviditet presset. Det er derfor viktigere enn noen gang at vi som klubb opprettholder det harde og gode arbeidet, for å sikre sunn drift og stabilitet i tiden fremover.

Vi ønsker å takke samarbeidspartnere og alle med hjerte i KBK som gjør det mulig å skape fantastiske fotballøyeblikk på Kristiansund stadion. Det akter vi å fortsette med i lang tid fremover! 

#KBK #LagetForLidenskap

tdbe445c

 

Annonse fra Eliteserien: