Action Now 2021 - Bærekraftsambassadører

Sammen med disse aktørene setter KBK FNs bærekraftsmål på dagsordenen gjennom 2021-sesongen.

Kristiansund Ballklubb har gjennom våre verdier vist at vi er en samlende faktor for hele regionen. Vi ønsker å ta samme rolle i forbindelse med bærekraft og samle sentrale aktører. I samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter for å løfte fram FNs bærekraftsmål.

I link til høyre ligger presentasjoner av Action Now Bærekraftsambassadører.
(presenteres fortløpende) 
 


 

 

Annonse fra Eliteserien: