Media

Mediafasiliteter

Alle skrivende journalister har sine arbeidsplasser utendørs på Notartribunen (inngang 5). Arbeidsplasser for fotografer er i mediarommet.

Legg merke til at ankomst til Kristiansund Stadion kun er via Hagelinveien.

Akkreditering

Alle medieaktører må søke om akkreditering for hver enkelt kamp. Søknaden sendes til presseansvarlig Ole Haga/Christel Venås på [email protected] innen kl 16.00, fire (4) dager før den aktuelle kampen.

Mailen må inneholde følgende informasjon:

  • Hvilken kamp du søker akkreditering til
  • Mediaselskap/selskap
  • Navn
  • E-post
  • Rolle (skrivende journalist, fotograf stillbilder, TV-journalist osv.)
  • Behov for tilgang til kommentatorboks
  • Parkeringsbehov
Henting av akkrediteringskort og fotovester

Akkrediteringskort og fotovester hentes ved personlig fremmøte i mediarommet på kampdag, rommet åpner en time før kampstart.

Fotografer må levere inn sine fotovester til vertene i mediarommet ved kampslutt.

Kommentatorbokser

Meld fra behov for tilgang på kommentatorboks når du sender søknad om akkreditering.

Trådløst nettverk

Trådløst fibernett levert av NEAS er tilgjengelig på Kristiansund Stadion. Kode fås når du henter din akkreditering.

Parkering

Pressen har reservert parkering like ved stadionområdet. Meld fra om du ønsker parkering når du sender din akkrediteringssøknad.

Parkering KSU stadion.jpg

Ankomst til stadion går via Hagelinområdet.

Pressekontakt og pressehåndtering

Alle henvendelser  om intervjuer med spillere og trenere skal  gå gjennom vår presseansvarlig. På kampdag (før kamp) er ikke spillere tilgjengelig for pressen. Intervjuer foregår i mixed-sone på stadion. Ansvarlig for organisering av dette er presseansvarlig Ole Haga og Christel Venås.

Kontaktpersoner

Karoline Almvik, medieansvarlig
949 86 509
[email protected]

Ole Haga, media/pressekontakt kampdag
920 65 207
[email protected]

Christel Venås, media/pressekontakt kampdag
938 61 536
[email protected]

Kjetil Thorsen, Daglig leder
951 13 618
[email protected]

Annonse fra Obos-ligaen: