Årsmøte 2020

Mandag 9. mars avholdes årsmøte for KBK på Kristiansund stadion

Innkalling til årsmøte i Kristiansund Ballklubb

Kristiansund Ballklubb ønsker med dette alle sine medlemmer velkommen til årsmøte.

Dato: mandag 9. mars.

Klokken: 19:00-21:00.

Sted: Kristiansund Stadion, Møre Drift VIP.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

  • 12.1 Styreleder
  • 12.2 Øvrige styremedlemmer
  • 12.3 Varamedlemmer
  • 12.4 Revisor
Saksdokumenter til årsmøtet fås tilsendt ved forespørsel.

NB! For å delta på årsmøtet må man være registrert medlem i klubben.

Med vennlig hilsen
Styret i KBK

Annonse fra Eliteserien: