Ekstraordinært styremøte i dag

Dessverre er fotballen nå satt på vent, nå spilles det viktigere kamper og det er rørende å se det felleskapet som nå vises på mange arenaer.

Med bakgrunn i at all organisert aktivitet er stoppet, stopper også klubbenes inntekter opp.

Derfor må klubbene ta vanskelige og tøffe valg i dagene og tiden som kommer.

Styret i Kristiansund Ballklubb har i dag vedtatt at klubbens administrasjon v/daglig leder Kjetil Thorsen går i dialog med spillere og trenere for å finne en solidarisk løsning slik at klubben får redusert sine kostnader i en vanskelig tid.

Man håper på en løsning som ivaretar klubbens prinsipp om at «LAGET er vår beste spiller», en for alle, alle for en!

Klubbens administrasjon vil i løpet av helgen gjennomføre dialogmøte med spillerutvalget for å enes om en god løsning.  

Annonse fra Eliteserien: