Fotballen er for alle

Viktig budskap markeres denne helgen i Eliteserien. Fotballen er for alle, uansett legning!

Annonse:

Det er estimert at rundt 5 prosent er befolkningen er homofil. Det er en stor minoritetsgruppe. Når flere homofile er usikre på om de blir godtatt som den de er i fotballen og i idretten generelt, så er det noe vi må ta mer på alvor med praktisk handling.

Hvem du forelsker deg i skal ikke ha noen betydning for om du føler deg velkommen eller ikke i en fotballgarderobe. NFF er stolt over fotballens kontinuerlige verdiarbeid gjennom Fair play-programmet, men vi må erkjenne at vi ikke har gjort en god nok konkret jobb inn mot homofile for at de skal føle seg velkommen. Det betyr ikke at homofile ikke er velkommen i fotballklubbene i dag, men når flere frykter reaksjoner fra omgivelsene om de står frem med sin legning, da har vi ikke kommet dit vi skal være.

Denne helgen spiller samtlige kapteiner i Eliteserien og Toppserien med kapteinbind i regnbuerfarger, cornerflaggene er i regnbuefarger, vi gir homohets rødt kort og samtlige speakere leser opp følgende budskap før kamp: Fotballen er for alle, uansett hvem du er glad i. Vi ønsker ulike legninger velkommen i vår garderobe og på våre tribuner. Alle skal kunne ta del i fotballgleden!

Dette er et kraftfullt budskap fra toppspillere og toppklubbene – som har stor påvirkningskraft nedover i rekkene og ikke minst inn mot barn og unge. Samtidig vil en slik markering bidra til en større bevisstgjøring internt blant toppspillere og i toppklubbene. Det skal ikke være greit med homovitser eller andre ytringer som gjør at homofile blir usikker på om de faktisk blir godtatt for hvem de er i fotballen. Det er nok flere, både i fotballen og i samfunnet for øvrig, som ikke mener noe vondt med eksempelvis homovitser og som ikke tenker over at noen faktisk blir lei seg. Derfor er det viktig med en bevisstgjøring rundt denne problematikken.  

Kombinert med dette jobber NFF med å ferdigstille en kompetansmodul i NFF Kvalitetsklubb som gir klubbene konkrete virkemidler til å jobbe med holdningsskapende arbeid for å sikre at homofile føler seg like velkommen som heterofile. Vi tror at en kombinasjon av en markering i toppfotballen og et langsiktig arbeid gjennom NFF Kvalitetsklubb vil gi en kraft i arbeidet med å få homofile til å føle seg velkommen i norsk fotball.

Det er riktig at ingen mannlige toppfotballspillere i Norge har stått frem som homofil, og det kan være mange årsaker til det. Noen ønsker å få oppmerksomhet rundt prestasjoner og ikke legning, mens andre igjen kanskje er usikre på om de blir godtatt i garderoben. Det første må alle respektere, det siste er ugreit. Jobben vi må gjøre, er at de som faktisk ønsker å stå frem skal føle seg trygge på at de er like velkommen i garderoben om de er heterofil eller homofil. Helgens markering er et første skritt på den veien.

pride
Stabæk spiller i spesialdesignede drakter for anledningen. Cornerflagg og kapteinsbind skal også bære regnbuens farger.
Annonse fra Eliteserien: