KBK starter gatelag

Gatelaget er et tilbud for alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Med mål om et bedre liv som vektlegger begrepene Modighet, respekt, felleskap og glede. Tilbudet er rusfritt.

Foto: Marius Furseth, Alf Rune Rolland, Leo Totev, Eva Lervåg, Hanne E. Hønsvik, Berit E. Johansen og Svein-Arve Sivertsen.

KBKs gatelag er et samarbeidsprosjekt mellom Fotballstiftelsen, Kristiansund kommune og Kristiansund Ballklubb.

Gatelaget er først og fremst et dagtilbud for rusavhengige i Kristiansund og omegn som liker å spille fotball og ha det kjekt som lag. Gatelaget kan også være en arena for arbeidstrening og ett steg nærmere ordinært arbeid.

Hvorfor?

Kristiansund Ballklubb ønsker å bidra i samfunnet med å gi rusavhengige et tilbud med fysisk aktivitet basert på teamkultur i tråd med KBK sine verdier. Vi ser et behov for meningsfylt aktivitet hvor spillerne kunne ha noe og se frem til og oppleve mestring.

Fotballen har en enorm kraft og den er inkluderende og engasjerende. Vi ønsker å bruke vår posisjon til å utgjøre en forskjell. Målet er å skape en bedre hverdag for utøverne.

Ideen om å utvikle gatelag i norske toppklubber ble først lansert i Fredrikstad i 2011 etter modell fra engelsk fotball. I dag er det 22 lag, de fleste i toppfotballen. Klubbene samarbeider med kommunene.

I dag er alle lag organisert gjennom Fotballstiftelsen (FS), et sentralt organ som har som formål å skaffe finansiering og ivareta sunn drift. Fotballstiftelsen er en ideell og nøytral stiftelse med utspring i klubbene tilknyttet Norsk Toppfotball, i samarbeid med Norges Fotballforbund.

Svein Sivertsen, rådgiver ved enhet for psykisk helse og rus, Kristiansund kommune:

«Fra Kristiansund kommunes side er vi meget takknemlige og stolte av at vi nå har inngått en formell samarbeidsavtale med KBK om etablering og drift av gatelaget. Dette samarbeidet vil bidra til et felles og positivt løft for både klubb, kommune og ikke minst for de menneskene som har interesse, evne og lyst til å være en del av byens engasjerende fotballmiljø og i «klubben i mitt hjerte»!

Etableringen og samarbeidet knyttet til gatelaget styrker arbeidet både med og for mennesker som har ulike utfordringer når det gjelder rus og psykisk uhelse og vil være et viktig tiltak som kan bidra til en forbedret livskvalitet og samfunnsinkludering for deltakerne»

Trening?

Vi trener to dager i uka, onsdager og fredager. Spillerne er på stadion fra kl.11.30 til 13.30 hvor vi starter med felles lunsj før trening. De får bruke fasilitetene som er her, og kommer tett på klubben

Hvordan ser en typisk onsdag og fredag ut?

11.30: Laget møtes i garderoben. Alt av treningstøy ligger klart i foretrukket størrelse, også sko kan lånes.

11.45: Lunsj og sosialt

12.15: Gjøre seg klar til trening

12.30: Treningen starter - tilpasses slik at alle kan være med.

13.30: Dusj og skift - Vi har håndklær og såpe.

Hvem kan trene på Gatelaget?

  • Personer som har eller har hatt utfordringer med rus.
  • Personer som er nøkterne på trening.
  • Personer som er over 18 år.
  • Personer som respekterer våre regler.
  • Vi ønsker både damer og menn velkomne.

Spiller Gatelaget kamper?

Gatelaget er ikke med i en serie, men spiller treningskamper og cuper i løpet av året mot våre samarbeidspartnere, vennelag og andre. To ganger i året samles alle gatelagene i Norge som er tilknyttet Fotballstiftelsen til mesterskap med innledende runder, sluttspill og bankett. Uttaket gjøres uken før avreise og spillere med flest oppmøter prioriteres. Et høydepunkt for mange.

Foruten tilrettelegging og organisering av to ukentlige treningsøkter skal gatelaget også være et sted hvor man får kjenne på samhold, fremgang og mestringsfølelse.

Leonard Totev, utviklingsleder, KBK:

«KBK gleder seg til å ta fatt på et spennende prosjekt sammen med Kristiansund kommune og vise samfunnsansvar gjennom å skape en trygg mestringsarena for folk som trenger bistand i hverdagen. Over tid håper vi at gatelaget skal bidra til å hjelpe flere inn arbeidsrettet trening og føle tilhørighet et sted»

Er dette noe for deg? Ta kontakt med:

Leo Totev - leo@kristiansundbk.no  - 980 53 574

Marius Furseth - marius.furseth@kristiansund.kommune.no – 913 10 710

Alf Rune Rolland - alf.rune.rolland@kristiansund.kommune.no – 99291680

FS, Godset, Totev, Neergaard
Representanter fra Strømsgodset sitt gatelag, Selim Emerci fra fotballstiftelsen, Leo Totev og ordfører Kjetil Neergaard under signeringen av avtalen på Kristiansund stadion

 

Annonse fra Eliteserien: