KBK starter kvinnelag i 2020

Pressemelding - Kristiansund Ballklubb

PressemeldingKBKHeader

Styret i Kristiansund Ballklubb (KBK) har vedtatt å etablere et seniorlag for  kvinner til neste sesong. Eliteserieklubben stiller seg også i spissen for å etablere et akademitilbud for jenter.


- Dette er et viktig steg for kvinnefotballen på Nordmøre og en historisk beslutning for KBK, som har skrevet historie på så mange andre måter sier styremedlem Peter Offenberg som sammen med Heid Snekvik på vegne av KBK-styret har vært i dialog med KBKs samarbeidsklubber om kvinnesatsingen.


I september mottok KBK et brev fra samarbeidsklubbene Frei, Nordlandet, CFK, KFK og Dahle, hvor de ba KBK om å ta en lederrolle i kvinnefotballen på Nordmøre gjennom å etablere et senior kvinnelag og et akademitilbud for jenter.


I etterkant av dette initiativet har KBK jobbet med samarbeidsklubber og partnere, og prosjektet har blitt møtt med positive tilbakemeldinger. Arbeidsgruppa som har utredet saken, presenterte sitt forslag for KBKs styre mandag kveld. Styret stilte seg enstemmig bak innstillingen fra arbeidsgruppa.


KBK stiller et seniorlag for kvinner i 2020 og etablerer et akademitilbud for jenter i alderen 11-16 år, og starter nå arbeidet med å organisere og finansiere aktiviteten i 2020. Klubbens kvinnelag deltar i 2020 i 3.divisjon, men målsettingen er å gjøre oppholdet i divisjonen kortest mulig. På sikt er målet å være en del av toppfotballen i Norge også for kvinner.


Akademitilbudet skal bygge på en hospiteringsmodell mot klubbene og et samarbeid med  fotballkretsen på samme måte som på guttesiden.


- For å komme i gang, etablerer vi kvinnesatsingen som en avdeling i KBK. Hvordan dette skal organiseres i framtiden, får vi komme tilbake til, det viktigste nå er å etablere et tilbud for kvinner under KBK-navnet. Dette er et viktig skritt både for klubben og for kvinnefotballen på Nordmøre, sier Peter Offenberg. Klubben ønsker også å være en del av den utviklingen som skjer i fotballen nasjonalt og internasjonalt, hvor kvinnefotballen trekkes nærmere de største miljøene på herre- siden for å få best mulig vilkår for å utvikle seg.

Kontakt KBK Kvinner:

Peter Offenberg
90922209
peter@iper.no

Kristiansund 29.10.2019
 

KBK_LFL_RGB_Positiv.png

 

Annonse fra Eliteserien: