Varsel om permitteringer for administrativt ansatte

Med bakgrunn i situasjonen rundt Coronaviruset og redusert aktivitet har vi dessverre ikke annet valg enn å iverksette varsel om permitteringer i Kristiansund Ballklubb.

Dette er en uforskyldt situasjon og som rammer alle. Bortfall av inntekter knyttet til arrangement og salg for øvrig gjør at man ikke har mulighet til å opprettholde normalt driftsnivå.

Alle administrativt ansatte har i dag mottatt permitteringsvarsel.

Det er per i dag ikke er mulig å si hvor lang permitteringsperioden vil være, men at vi vil vurdere situasjonen fortløpende.

Dersom restriksjonene i forhold til treninger og kamper bortfaller eller mykes opp vil delvis gjeninntreden bli vurdert fra dag til dag.

Inntil videre vil kun de nødvendigste funksjoner bestå, dette gjelder grunnleggende og påkrevde administrative ressurser samt arbeid knyttet til å forberede oppstart av ordinær drift.

Spillere og trenere omfattes så langt ikke av permitteringsvarselet.

Annonse fra Eliteserien: