Permitteringer i KBK

Igjennom god og ryddig dialog med klubbens spillerutvalg meddeler klubben med dette at alle profesjonelle spillere i klubben permitteres 100% fra og med 26. mars 2020 til og med 14. april 2020.

Klubben har i samråd med spillerutvalget valgt å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger og slik at man sikrer inntektsgrunnlag for disse spillerne.

Foruten spillerne blir trenerne for alle klubbens lag, medisinsk personell og administrativt ansatte permittert i samme periode.

Dog har klubben valgt å opprettholde noen få funksjoner i 50% stilling for å ivareta den operative driften av klubben i denne vanskelige perioden for klubb og samfunnet for øvrig.

Annonse fra Eliteserien: