Pressemelding - KBK 12.11.18

PRESSEMELDING KBK - 12.11.2018

Under kampen mot Brann søndag 11.11. havnet KBK-spiller Aliou Coly i en situasjon med Brann-spiller Taijo Teniste. 

På TV-bildene ser det ut som om Coly løper via, og løsriver seg fra, Vito Wormgoor, før han løper inn i Taijo Teniste med albuen.

Aliou Coly, i samråd med Kristiansund Ballklubb ønsker i dag å beklage denne situasjonen. Coly har i ettertid erkjent at situasjonen er kritikkverdig og at han gikk inn i taklingen på feil måte. Coly er preget av det som har skjedd og ønsker å overbringe sin personlige beklagelse til Sportsklubben Brann og til Taijo Teniste.

Som hovedtrener Christian Michelsen uttalte til mediene etter kampen, setter KBK fair play-reglene høyt, og klubben jobber kontinuerlig med å etterleve disse reglene og holdningene i praksis. KBK avventer nå behandling av episoden fra NFF/Påtalenemnda og vil ta stilling til eventuell videre håndtering etter at avgjørelse foreligger. For øvrig vil saken håndteres internt av klubben.

Det vil ikke bli flere offentlige uttalelser utover denne pressemeldingen fra verken KBK eller Aliou Coly.

Annonse fra Eliteserien: