Søknad om akkreditering

Alle medieaktører må søke om presseakkreditering for hver enkelt kamp. Søknaden sendes innen kl 16.00 fem dager før den aktuelle kampen.

Søknad sendes på media@kristiansundbk.no.  

Retningslinjer under covid-19

Vi må forholde oss til kampprotokollen utarbeidet av NFF og NTF når det gjelder presse på kampdag. Det innebærer blant annet følgende:

  • Kun 25 akkrediterte (skrivende, foto og radio)
  • Akkrediteringsfrister MÅ overholdes

Det betyr at hvis antall søknader overstiger 25 må vi gjøre en utvelgelse av hvem som skal få tilgang. Vi skal selvfølgelig etterstrebe at alle som ønsker skal få plass, men kan ikke garantere dette.

Alle som søker får svar på mail. De som får godkjent søknaden vil få utfyllende informasjon om hvordan vi praktisk vil gjennomføre pressehåndteringen på kampdag. 

Søknadsfristen mot Ålesund er onsdag 17.juni kl 16.00, og fristen er absolutt.

Annonse fra Eliteserien: