Styret

Leder

Finn Backer
402 22 111
finn@backer.com

Nestleder

Terje Olsen
Tlf
Epost 

Styremedlem

Jan Erik Larsen
995 41 967
jel@kruselarsen.no

Martin Williams
452 57 382
mmw@ovgj.no

Peter Offenberg
909 22 209
peter@iper.no

Nanna Eriksen Røe
909 14 119
nanna.eriksen.roe@jonas.no

Heid Snekvik
481 58 396
heid.snekvik@talgo.no

Magne Fiskvik
920 83 103
magne@fgeiendom.no

Varamedlemmer

Otto Havneraas
928 06 460
otto.havneraas@gmail.com

Silje Røsand
Tlf
Epost

Annonse fra Eliteserien: