KBK kvinner er i gang!

Drømmen til mange unge fotballspillere i Kristiansund og på Nordmøre er å spille på KBKs kvinnelag – nå kan drømmen bli virkelighet.

I høst tok breddeklubbene i Kristiansund et initiativ inn mot KBK med ønske om at eliteserieklubben skal ha eget damelag og at Neasakademiet skal åpnes for jenter på lik linje med gutter. KBKs styre er positiv, nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede initiativet og vedtar arbeidsgruppens innstilling. 

KBK kvinner etableres 26. november 2019 og stiller et lag i 3. divisjon i 2020.

Det blir også tilbud i NEAS Akademiet for jenter 11-16 år i 2020.

Trenerteamet og administrativ ledergruppe er på plass og er godt i gang med arbeidet med å planlegge og starte det som skal bli toppfotball på kvinnesiden i KBK. Som hovedtrener vil Johnny Bach få med seg Sindre Bunes og Alexander Edgren som assistenter.

Per i dag er det ingen spillere som er klare. Målet er å rekruttere både fra Kristiansund og etter hvert fra hele Nordmøre. Det blir tatt kontakt med spillere, og spillere kan selv ta kontakt. Det vil være åpne treninger framover for å finne et lag med 20 spillere.

Vårt mål er å få til et damelag for hele Nordmøre som kan samle de beste spillerne, slik KBK har blitt et lag for hele distriktet, fastslår Liv Berit Bach, administrativ leder i KBK kvinner.

Annonse fra Obos-ligaen: