Action Now

Kristiansund BK har hatt en eventyrlig reise, nå skal vi kjempe for bærekraft. Vi samler bedriftene i regionen for å jobbe sammen for miljø, klima og FN`s bærekrafts-mål.

Samtidig skal vi gjøre bedriftene bedre rustet for framtiden, gjennom økt konkurransekraft, nye forretningsmuligheter og bedre rekruttering.

Gjennom felles arbeidsøkter, samhandlingsarena og 1:1 rådgiving skal vi skape engasjement og motivasjon, og bidra til konkret handling for bærekraftig utvikling.

Prosjektet starter opp i vår og vi samler nå bedrifter til informasjonsmøte på Thon Hotell Innlandet for å gi en grundig gjennomgang av prosjektet.

Om dette noe din bedrift ønsker å ta del i, ta kontakt med klubben.

PS! Vi vil også legge til rette for at man kan delta på teams.

Påmelding innen fredag 26. februar til [email protected]

 

#KBK #lagetforlidenskap 

Annonse fra Eliteserien: