ÅRSMØTE 2022

Årsmøtet i Kristiansund Ballklubb ble tradisjonen tro gjennomført effektivt, samstemt og på en ryddig måte.

Tirsdag kveld, 7.mars, ble Kristiansund Ballklubb sitt årsmøte avholdt i Møre Drift VIP på Kristiansund stadion. 

De oppmøtte fikk innsikt i klubbens arbeid i 2022. Rapport fra både styret og sportslig ledelse ble presentert, samt årsregnskap og budsjett. Tross nedrykk og underskudd i 2022 var det god og positiv stemning på årsmøtet. 

Medlemmene fulgte valgkomiteens innstillinger. Samtlige saker ble enstemmig vedtatt uten innvendinger. Alt var rolig, ryddig og samstemt.

Det ble gjenvalg av styremedlemmene som var på valg og på bildet over. Styret er da som følger: 

Styreleder: Per Otto Dyb 
Nestleder: Terje Olsen (gjenvalgt) 
Styremedlem: Magne Fiskvik (gjenvalgt)
Styremedlem: Martin M Williams (gjenvalgt)
Styremedlem: Peter Offenberg 
Styremedlem: Asgeir Ohr 
Styremedlem: Ingrid Ness Rolland 
Styremedlem: Kirsti Harsvik 

Til slutt ønsker vi å takke Erik Rolfsen som i nok ett år stilte opp som dirigent for anledningen. 

#KBK #LagetForLidenskap

Annonse fra Obos-ligaen: