Fylkeskommunen med i Action Now

KBK er er glad for å få med Møre og Romsdal Fylkeskommune med som bærekraftsambassadør i Action Now. Fylkeskommunen er en sterk motor med høy fagkompetanse innen bærekraft.

- Gjennom satsinga «Berekraftfylket» har Møre og Romsdal Fylkeskommune forplikta seg til å jobbe for en bærekraftig utviking i hele fylket, ikke bare i fylkeskommunen. Denne satsinga hviler på 4 pilarer der den ene er «Mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til bærekraftig utvikling».  Her passer Action Now perfekt inn – en drømmearena for oss å være med på og støtte opp om, sier Ole Helge Haugen, seksjonsleder for bærekraftig samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Ole Helge Haugen er glad for at KBK tar initiativtil økt bærekraft og ser fram til samarbeidet framover.

- KBK har en plattform på Nordmøre som gjør det lettere å mobilisere aktører og å nå ut med informasjon både til næringsliv og innbyggerne. KBK sin «standing» gjør at folk lytter, og klubben og dens spillere er positive forbilder for mange, mener Haugen.
 

Bærekraftmål 17 - Samarbeid for å nå målene


For Møre og Romsdals Fylkeskommune er bærekraftmål 17 det aller viktigste for, samarbeid for å nå målene er selve kjernen i hvordan Møre og Romsdals fylkeskommune jobber.

Møre og Romsdal Fylkeskommune vil bidra med innhold i programmet gjennom det omfattende kunnskapsgrunnlaget som er opparbeidet på bærekraftområdet. De ønsker også å gi deltagerne i programmet tilgang til deres samarbeidspartnere, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg ønsker fylkeskommunen å la ledere i sine fagavdelinger delta i programmet på lik linje med andre deltagere.

Samarbeid med FN om bærekraft
- Møre og Romsdal fylkeskommune jobber tett opp mot flere FN institusjoner og organisasjoner. Møre og Romsdal er den første regionen der alle kommuner har vært gjennom en bærekraftevaluering med den FN baserte metodikken U4SSC. Dette er et pionerarbeid som man i FN sine systemer nå jobber videre, i tett samarbeid med oss, for å videreutvikle og gjøre til sin nye «global standard», forteller seksjonsleder Ole Helge Haugen.

Bilde over: Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik(t.h.) og daglig leder i Kristiansund Ballklubb, Kjetil Thorsen under signering av avtalen om Action Now i Kristiansund 2. mars 2021.

Her kan du lese mer:
Bærekraftfylket Møre og Romsdal

Bærekraftsmål 17 Samarbeid for å nå målene(FN)

 

 

 


 

 

 

Annonse fra Eliteserien: