KBK Årsmøte 2023

Tirsdag 7. mars avholdes årsmøte for Kristiansund Ballklubb på Kristiansund stadion .

Innkalling til årsmøte i Kristiansund Ballklubb

Kristiansund Ballklubb ønsker med dette alle sine medlemmer velkommen til årsmøte.

Dato: tirsdag 7. mars.

Tidspunkt: 19:00 - 21:00.

Sted: Kristiansund stadion, Møre Drift VIP.

Saksliste:

 1. Godkjenne forretningsordenen
 2. Godkjenne stemmeberettigede
 3. Godkjenne innkalling
 4. Godkjenne sakslisten
 5. Valg av dirigent
 6. Valg av referent
 7. Valg av medlemmer til å signere protokoll
 8. Behandling av årsmelding
 9. Behandle revidert regnskap
 10. Fastsette kontigent
 11. Vedta budsjett
 12. Valg av revisor
 13. Valg
   

Saksdokumenter til årsmøtet fås tilsendt ved forespørsel.

NB! For å ha stemmerett på årsmøtet må man være registrert medlem i klubben.

Med vennlig hilsen
Styret i KBK

 

Annonse fra Obos-ligaen: