okono

KBK fortsatt i gul sone

Kristiansund Ballklubb har rapportert i gul sone de to siste periodene, og er dermed ute av handlingsplanen som ble pålagt klubben av NFF.

Tirsdag presenterte Norges Fotballforbund toppklubbenes regnskaper for 2023. Regnskapstallene til Eliteserie- og OBOS-ligaklubbene ender samlet sett med positivt årsresultat på godt over en halv milliard. Medieinntektene økte betydelig som følge av ny medieavtale, samt at publikumsinntektene også økte godt i fjoråret.

Se hele presentasjonen på NFFs nettsider her

For Kristiansund Ballklubb endte året 2023 med en fantastisk opplevelse og opprykk til Eliteserien på Intility Arena.

Økonomisk var 2023 et meget krevende år, men takket være gode støttespillere, spillersalg og harde prioriteringer så leverte vi i 2023 et lite overskudd. Det igjen betyr at vi for regnskapsåret 2023 rapporterer i gul sone i NFF sitt finansielle oppfølgingssystem.

Klubben har nå rapportert i gul sone ved de to siste periodene, og er da ute av handlingsplanen som ble pålagt klubben av NFF etter sesongen 2021.

I løpet av 2023 så har klubben forbedret sin økonomiske situasjon på flere områder. Egenkapitalandel har økt fra 18 prosent til 28,8 prosent. Egenkapitalen har ikke økt mye i kroner og øre, men totalbalansen til klubben har blitt redusert ved at man har investert mindre og betalt ned gjeld. I tillegg så har likviditeten blitt bedre i løpet av året og klubben oppnår bedret score på likviditetsgrad og arbeidskapital. Det å levere et overskudd bidrar også til en bedre score.

Den gode jobben som ble gjort i 2023 med tanke på økonomi må fortsette i 2024, slik at vi klarer å opprette dagens score og havne i minimum gul sone ved de neste rapporteringene. Målet til klubben er å gå med overskudd og igjennom det styrke klubbens egenkapital. Styrking av egenkapitalen er meget viktig for å stabilisere klubbens økonomi, som igjen gjør oss konkurransedyktige med hensyn til å investere i sport og infrastruktur fremover.

Spillersalg må fortsatt være en viktig del for å drifte klubben.

Kristiansund Ballklubb vil takke alle som støtter klubben økonomisk og som gjør at vi kan ha et toppfotballag på Nordmøre!

Annonse fra Eliteserien: