KBK søker spillerutvikler

Kristiansund Ballklubb søker etter spillerutvikler for nasjonal G17-G19 i 100% stilling.

Kjerneoppgaver:

 • Individuell oppfølging av spillere G17-G19 ihht. KBK-standarder og planverk
 • Systematisk kartlegging og monitorering av fotballferdigheter
 • Utarbeiding av utviklingsplaner og ha individuelle samtaler
 • Rolletrening
 • Videoanalyse for lag og spillere
 • Aktiv kartlegging av spillere aktuell for KBK G17-G19
 • Tilrettelegging for hospitering med samarbeidsklubber
 • Trenerutviklingstiltak mot klubber og krets ihht. samarbeidsmodell
 • Representere klubben på fellestiltak og fagmøter

Spillerutvikler skal bidra med øvrig trenerteam for at sesongplanlegging, kampforberedelse og evalueringsdokumentasjon er oppdaterte og nøyaktige.

Spillerutvikler har også delansvar for planlegging og koordinering av aktivitet og tiltak. Kommunikasjon med foreldre er en viktig del av rollen.

Nødvendig kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Helst UEFA A-lisens, minimum B-lisens.
 • Dokumentasjon på relevant trenererfaring fra et fotballakademi eller andre relevante utviklingsmiljø innen fotball er påkrevd, samt eventuelle andre kompetansebevis som er relevante for å søke på denne stillingen.
 • Søkeren må være selvdrevet, trygg på å jobbe som en del av et team, og ha sterke kommunikasjonsevner (norsk eller engelsk).
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke.
 • Lønn etter avtale.
 • Ønsket oppstartsdato er i løpet av juli.
 • Søknadsfrist 16.06.24.

Søknader sendes til [email protected]

Ved eventuelle spørsmål, kontakt utviklingsleder Leonard Totev: [email protected]

Annonse fra Eliteserien: