Lindbak blir ny partner

KBK er glade for å presentere Lindbak som ny samarbeidspartner. Lindbak vil inngå en todelt avtale som både partner og Action Now- ambassadør.

- Vi i Lindbak er opptatt av bærekraft i vår verdiskapning, og vi har tro på at aktører som har fokus på dette vil være fremtidens vinnere. Action Now setter stort fokus på viktigheten med dette, og vi ønsker å være sammen med KBK og lokalt næringsliv på Nordmøre å bygge videre på dette, sier Alf Yttervik-Adolfsen i Lindbak.

Lindbak-losjen
Lindbak vil nå stå for å løfte en av klubbens losjer med nytt, flott møblement i KBK-stil, skjerm og moderne AV-utstyr som tilrettelegger for gode møter i framtiden. Dette vil bli et bærekraftiig møterom med møbler som 100% bærekraftig og norske leverandører som Foraform og Aasland.

- Vi er veldig glad for å få Lindbak både som partner og Action Now-ambassadør. Nå ser vi fram til å kunne ha nyåpning av Lindbak-losjen hvor våre samarbeidspartnere og fans kan få helt spesielle kampopplevelser i tiden som kommer, sier daglig leder i Kristiansund Ballklubb, Kjetil Thorsen. Alf Yttervik-Adolfsen roser klubben og hva den står for.

- Jeg har vært så heldig å få jobbe i klubben tidligere og selv opplevd verdien Kristiansund Ballklubb gir nærmiljøet i form av samarbeid, engasjement og stolthet for regionen. KBK har samlet regionen og Nordmøre sammen siden oppstarten i 2003, og tar gjennom Action Now et stort samfunnsansvar som vil ha stor verdi for lokalt næringsliv. Gjennom KBK får vi tettere samarbeid med lokalt næringsliv og kan sammen jobbe mot et bærekraftig samfunn, sier Yttervik-Adolfsen.

Fire prioriterte bærekraftsmål for Lindbak
Lindbak setter alle 17 bærekrafts målene som viktige mål der de prioriterte bærekraftsmål er:
5.  Likestilling mellom kjønnene. Lindbak jobber aktivt for å øke kvinneandelen i selskapet og særskilt i ledende posisjoner.
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Lindbak jobber med oppfølging av leverandørkjeden fra egen organisasjon
12. Ansvarlig forbruk og produksjon. Lindbak skal tenke bærekraft i alt de gjør og hjelpe sine kunder og samarbeidspartnere med å ta de riktige valgene. Lindbak tilbyr og skal tilby produkter og sirkulære tjenester som innfri kundenes krav.
13. Stoppe klimaendringene. Lindbak vil bidra både direkte og gjennom påvirkning og stille krav til sine leverandører bidra til å redusere utslipp i hele verdikjeden, dette følges opp med: måling av co2 utslipp, oppfølging av epd-merkning, konkrete krav til våre leverandører og miljøledelse intern gjennom Miljøfyrtårn miljøledelsessystem.

Les mer om Lindbak og deres miljøprofil her.

Svein Tore Nordgaard(t.v.) og Alf Yttervik-Adolfsen hos Lindbak i Kristiansund
Svein Tore Nordgaard(t.v.) og Alf Yttervik-Adolfsen hos Lindbak i Kristiansund

 

 

Annonse fra Eliteserien: