Opprykk til 3 stjerner på akademi-klassifiseringen

KBK fikk i årets klassifisering 113 poeng og med det tre stjerner - en opp fra tidligere kvalitetsklassifiseringer - og er med det blant landets aller fremste akademier.

Norsk Toppfotball har denne høsten vurdert alle klubbakademier på 11 ulike områder mer enn 200 underkriterier for å undersøke utviklingsarbeidet som gjøres i Norge. 

I den aller første akademiklassifiseringen som ble foretatt tilbake i 2017 fikk KBK en av fem mulige stjerner. Året etter oppfylte akademidriften kravene til to stjerner i Norsk Toppfotballs vurdering før man nå altså tar steget opp blant akademiene med tre stjerner i toppfotballens vurdering.

"Vi har bygd stein på stein over tid, investert i kompetanse og årsverk, og lagt et fundament for framtida. Det er med stolthet og stor ydmykhet vi mottar budskapet fra NTF om vurderingen på vårt arbeid over de to siste årene." Utviklingsleder Leo Totev

Neas-akademiet-landslagsgutter.jpg
Landslagsgutter

"Vi er utrolig stolte av alt vi scorer høyt på. Vi scorer 20 av 20 poeng på planverk som tar for seg hvordan skoleringsplanen legger premissene for hva og hvordan vi skaper læring på de ulike årgangene i akademiet. Dette er et kvalitetsstempel på akademiets primære oppgave som er å utdanne spillerne i regionen og her ligger vi helt i toppen i Norge. Vi får også fire av fem stjerner på forankring som er med på å understreke fokuset fra hele klubben samt fem av fem stjerner på økonomi og fasiliteter. Klubben får også full score på område 9, samarbeidsmodeller." fortsetter Totev. 

KBKG16-Vålerenga-26092021 (5 of 16) (1).jpeg
Marius Weidel

Akademiklassifiseringen til Norsk Toppfotball er inne i sitt sjette år, med jevnlig revisjon, hvor klubbenes akademidrift blir kvalitetsbedømt på 11 ulike områder og belønnet deretter. Klubbene blir etter gitte kriterier siden tildelt fra en til fem stjerner på akademidriften; hvor stjernene styrer den økonomiske støtten klubbene får fra sentralt hold. 

På grunn av økte krav med endringer i modell og kriteriesett, er akademiklassifiseringen i 2017, 2019 og 2022 ikke direkte sammenlignbare, men tendensen er utvetydig. Norske akademier er i kontinuerlig utvikling og blir stadig bedre. 

Klubben har hatt et fokus på å forbedre flere områder som spillerlogistikk, planverk, treningsprosessen, spillerens utviklingsår og samarbeidsmodeller. I tillegg har klubben investert i utviklingsarbeidet gjennom økte ressurser på antall trenere og overordnet budsjett.

Klubbens fagverk har blitt revidert og forankret. En ny sportsplan, fagplan og spillmodell har blitt utarbeidet. Spillmodellen er for første gang felles for U-lag og A-laget. Vi har blitt langt skarpere på målsetting og systematikk i hverdagen vår. Stallsammensetning og rekrutteringsstrategier har blitt enda tydeligere gjennom arbeidet med et nytt spillerlogistikkdokument for hele klubben.

Dette har også skapt en enda bedre treningsprosess med større fokus på individualisering av treningsprosessen gjennom kartlegging, prioriteringer, oppfølging og evaluering. Vi har videreutviklet våre individuelle utviklingsplaner til å både være komplekse nok til å inneholde helheten, samtidig konkrete nok til å brukes i hverdagen. Dette har ført til et større eierskap hos enkeltspilleren. På området mentalitet har vi startet et arbeid vi virkelig gleder oss til å høste frukter av.

Videre har klubben hatt fokus på kontinuitet på trener- og ledersiden mens man bygger staben opp. Nye trenere får god innføring i KBKs DNA og kultur som en rettesnor for arbeidet med spillerne. Vi etterstreber mest mulig kvalitet og kompetanse i overføringen av kunnskap fra planverk til treningsfeltet. KBK vil fortsette dette arbeidet med å ansette trenere med komplementære ferdigheter til dagens stab.

Herman2 G14.jpg
Herman Sjåvik Opsahl

- Akademi-kvalifisering 2022 og prosessen i egen klubb har vært av uvurderlig betydning og erfaring. Vi har fått svært god veiledning, blitt satt i strekk, og kjent på ansvaret som ligger i å skape de beste forutsetninger for topp nasjonal spillerutvikling i vår region. Vi gleder oss til videre samarbeid med NTF Sport i årene som kommer for å bygge videre på steinene som allerede er lagt. En stor takk til samtlige bidragsytere; fra styret og daglig ledelse til trenere, støtteapparat og spillere på treningsfeltet hver dag! avslutter Leo Totev. 

 

Annonse fra Eliteserien: