Pressemelding fra Kristiansund BK

KBK er gjort kjent med vedtaket fra Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund (NFF) i disiplinærsak 3/2020 mot Flamur Kastrati etter uttalelser under Eliteseriekampen mellom Vålerenga Fotball Elite (VIF) og Kristiansund BK 25. oktober 2020.

KBK tar vedtaket til etterretning og har ingen merknader til dette.

KBK er glad for at også NFF fester tillit til Flamur Kastratis forklaring om at han ikke visste hva uttrykket han brukte betyr.

Som vi har gjort rede for i vår forklaring til NFF, deler vi dette synet og har full tillit til Kastratis forklaring

Vi er også glade for at NFF legger vekt på at spilleren i ettertid har framført en uforbeholden unnskyldning og beklaget det inntrufne.

Kastrati har etter hendelsen selv tatt en rekke initiativ for å motvirke skadene av sitt utsagn. Han har aktivt tatt stilling mot diskriminering av enhver art, også seksuell. Klubben vil støtte Kastrati i dette arbeidet og er glad for at han blant annet har inngått avtale med organisasjonen Salam Norge om å bli en av deres ambassadører. Salam Norge arbeider for å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner blant muslimer i Norge.

KBK har tatt en lederrolle innen toppfotballen for å motvirke alle former for diskriminering. Dette arbeidet vil fortsette med uforminsket styrke. Vi er glade for at Flamur Kastrati har stilt seg til disposisjon for dette arbeidet også i klubbens regi, framover. KBK vil blant annet fortsette sitt samarbeid med MOT og med Pride Nordmøre for å fremme våre verdier.

Når saken nå er ferdigbehandlet i NFFs og klubbens organer, vil Kastrati igjen delta som normalt på trening fra og med lørdag 31. oktober.

I henhold til vedtaket om fire kampers karantene, vil han være tilgjengelig for spill igjen første gang til bortekampen mot Sarpsbog 08 5. desember.

For ytterligere kommentarer kan sentrale personer, daglig leder Kjetil Thorsen, trener Christian Michelsen og Flamur Kastrati kontaktes fortrinnsvis fram til kl 20.00 i kveld.

Annonse fra Eliteserien: