Pressemelding Kristiansund BK

Hendelsen under kampen mot Vålerenga søndag kveld blir nå fulgt opp av KBKs ledelse.

Vi ønsker å gjenta vår beklagelse overfor alle berørte for det som skjedde.

Vår hovedtrener Christian Michelsen formidlet en umiddelbar og uforbeholden beklagelse direkte til Vålerengas sportslige ledelse rett etter kampen, på vegne av KBK.

Vi er gjort kjent med at Norges Fotballforbund (NFF) i dag har iverksatt en gjennomgang av saken og vil avvente konklusjonene fra denne.

Klubben vil foreta en egen gjennomgang av hendelsene og håndteringen og vil trekke sine egne konklusjoner basert på denne gjennomgangen. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom klubbens administrasjon og styre.

I dette arbeidet vil vi innhente spillerens versjon, samt få mer detaljert informasjon fra trener- og støtteapparatet som var til stede på Intility Arena søndag kveld. Så lenge saken er til behandling hos NFF og i klubben, vil ikke Flamur Kastrati delta på trening eller i kamp.

KBK er glad for at Flamur Kastrati på eget initiativ har gitt en tydelig beklagelse for det som skjedde gjennom et intervju med VG. Det er riktig som Kastrati sier, at det fortsatt må arbeides for likeverd på alle områder i samfunnet, også innen fotballen. Det gjelder kamp mot rasisme, det gjelder kamp mot diskriminering på grunn av legning. Derfor har KBK lenge stått i front for homofiles rettigheter. Vi har engasjert oss på flere måter i dette arbeidet, og det vil fortsette med uforminsket styrke.

Klubben og spilleren er enige om at vi ikke gir ytterligere kommentarer til saken så lenge den er til behandling.

Annonse fra Obos-ligaen: