SpareBank 1 Nordmøre heier på bærekraft

- I SpareBank 1 Nordvest sin samfunnsrolle ligger en sterk verdiforankring. Bankens bærekraftsstrategi handler om å synliggjøre det vi allerede gjør og har gjort i lang tid, men også å tenkte helt nytt.

- Som en regional finansaktør på Nordvestlandet skal SpareBank 1 Nordvest være en representant for en bærekraftig fremtid i regionen. Hensynet til bærekraft skal derfor være gjennomgående i alt vi gjør. Dette gjelder både måten vi jobber på og de krav vi stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter, sier Ane Mogren, trainee i SpareBank 1 Nordvest.

SpareBank 1 Nordvest ønsker å bidra med kunnskap i prosjektet Action Now. Banken ønsker også å lære av de andre medlemsbedriftene, samt bygge nettverk knyttet til bærekraft. Hans Mellemsæther, markedskonsulent i SpareBank 1 Nordvest er tydelig på KBK sin betydning i dette programmet.

- KBK med sin sterke merkevare er et vesentlig bindeledd for regionen. KBK bringer inn positivt omdømme. Idrett er en viktig brikke mellom bedrifter og forbrukere. Fra et bærekraftperspektiv er idrett svært viktig med tanke på inkludering av alle i samfunnet, sier Mellemsæther

Samarbeid for å nå målene
- FNs bærekraftsmål kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for partnerskap og samarbeid, av den grunn ser vi på mål nr. 17 «samarbeid for å nå målene» som det mest grunnleggende i vårt arbeid. Dette prosjektet er akkurat det bærekraftig utvikling handler om, at vi jobber sammen, sier Mogren og Mellemsæther.

Les mer om bankens bærekraftstrategi i lenken under.
Sparebank 1 Nordvest - samfunnansvar og bærekraft.

Skjermbilde 2021-03-15 kl. 09.51.58

 

Annonse fra Eliteserien: