Storvik med i Action Now

Storvik ønsker å rette et fokus og øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft både i egen bedrift, men også i regionen.

- Vi har ansatte i Kristiansund og ønsker å være en aktiv og tydelig aktør lokalt. Vi ser på Action Now som en fin mulighet, sier Dag Sverre Sæsbøe, administrerende direkstør i Storvik AS.

Storvik er et globalt selskap som tilbyr løsninger hovedsakelig til aluminiumsindustrien, men de leverer også våre tjenester til annen prosessindustri som olje og gass, ferro / silisiumanlegg og vannkraftverk. Storvik har lokaliteter i Norge, Island og Tsjekkia med en global tilstedeværelse.

- Vi har en portefølje på flere FoU prosjekter som har en stor bærekrafts ambisjon. Storvik har stor tro på regionen og fremtidig konkurransekraft, Action Now kan være en fin arena for å samle og diskutere muligheter for regionen, sier Dag Sverre Sæsbøe.

Storvik ønsker å rette et fokus og øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft både i egen bedrift, men også i regionen. Det grønne skifte er bra for miljøet og gir samtidig mange muligheter for næringslivet.

- Storrvik jobber aktivt med bærekraft, vi har plukket ut 5 av FN sin bærekraftsmål som er mest sentrale for Storvik sin utvikling, sier Sæsbøe.

 

#KBK #lagetforlidenskap #Action Now

 

 

 

Annonse fra Obos-ligaen: