Varmt møte mellom Biskop Midttømme og KBK

Under dagens bispevisitas i Kristiansund la biskop Ingeborg Midttønne og hennes følge turen til Kristiansund stadion. Det ble et bevegende møte med fokus på lidenskap, folkelighet og tilhørighet. Besøket avsluttet med et historisk øyeblikk innom 16-meteren!

Prost i Ytre Nordmøre Prosti, Sindre Stabell Kulø innledet besøket med å takke daglig leder Kjetil Thorsen for å få legge bispevisitasens bedriftsbesøk til Kristiansund Ballklubb. Kulø og Kristiansund menighetsråd ønsket å vise biskop Ingeborg Midttømme hvilken betydning klubben har for byen og Nordmøre og hvordan den er drevet og ledet.

Daglig leder i Kristiansund Ballklubb, Kjetil Thorsen fortalte om sin eventyrlige reise i KBK og gjennom det vise hva som er klubbens aller viktigste faktorer. Nemlig samarbeid, varm inkludering og å verdsette menneskenes betydning og innsats.

Det ble en personlig og bevegende beretning, samtidig som kjerneverdien i klubben interesserte besøket både fra Møre Bispedømme, Ytre Nordmøre Prosti og menighetsråd.

Etter Thorsen sitt foredrag ble det tid til samtale, og da med fokus på hva årsak til klubbens oppslutning og evne til å skape lidenskap, tilhørighet og engasjement, som kirken ønsket å ta med inn i sitt virke.


Bispevisitasens besøk hos KBK ble som for mange gjester på besøk avsluttet med en tur på matta, men for aller første gang i klubbens historie ble klubben velsignet med bønn av biskop Ingeborg Midttømme til daglig leder Kjetil Thorsen. Det er en velsignelse vi tar med oss videre på veien.

Oppslagsbilde fra venstre: Tormod Stene, Åse Kvalvik, Birgit Knutset, Sindre Stabell Kulø, Kjetil Thorsen, Ingeborg Midttømme, John Erik Brakstad, Anne Mari Flatset og Tormod Sikkeland.

Tusen takk for besøket og hjertelig velkommen tilbake, og gjerne på kamp!

#KBK #Lagetforlidenskap

Annonse fra Obos-ligaen: