27.09.2020_HS_Studio400

Verdigrunnlag og strategiplan for KBK

Her kan du lese mer om våre verdier: Profesjonell - Synlig - Engasjerende. Les også vår Strategiplan 2025.

KBK sitt verdigrunnlag bygger på tre viktige pilarer:
 
PROFESJONELL
KBK skal være kvalitetsbevisste, utviklingsorienterte og holdningssterke. Vi skal fremme prestasjonskultur og stille høye krav.
 
SYNLIG
KBK skal være synlige nasjonalt og «til stede» lokalt. Vi skal bygge en sterk merkevare gjennom våre verdier og med positive rollemodeller.
 
ENGASJERENDE
KBK skal begeistre gjennom å være en åpen og raus klubb. Vi skal vise ekte lidenskap i hverdagen og skape en elektrisk atmosfære på våre kamper. Kristiansund stadion skal være Nordmøres pulserende hjerte.
 
Strategiplanen til klubben finner du her.
Annonse fra Eliteserien: