Media

MEDIAFASILITETER
Alle skrivende journalister har sine arbeidsplasser utendørs på Notartribunen (inngang 5). Arbeidsplasser for fotografer er i mediarommet i Varig Jentehuset, rett ved inngang 5.

Legg merke til at ankomst til Nordmøre Stadion kun er via Hagelinveien.

AKKREDITERING
Alle medieaktører må søke om akkreditering for hver enkelt kamp. Søknaden sendes til mediesjef Henning Betten på [email protected] innen kl 16.00, fire (4) dager før den aktuelle kampen.

Mailen må inneholde følgende informasjon:

  • Hvilken kamp du søker akkreditering til
  • Mediaselskap/selskap
  • Navn
  • E-post
  • Rolle (skrivende journalist, fotograf stillbilder, TV-journalist, radio osv.)
  • Behov for tilgang til kommentatorboks
  • Parkeringsbehov

HENTING AV AKKREDITERINGSKORT OG FOTOVESTER
Akkrediteringskort og fotovester hentes ved personlig fremmøte i mediarommet i Varig Jentehuset på kampdag. Rommet åpner én time før kampstart.

Alle fotografer må ha korrekt fotovest for å oppholde seg på indre bane. Fotografer må levere inn sine fotovester til vertene i mediarommet ved kampslutt.

KOMMENTATORBOKSER
Meld fra behov for tilgang på kommentatorboks når du sender søknad om akkreditering. Det er få slike plasser tilgjengelig, og rettighetshaver og medieaktører med faste direktesendinger vil bli prioritert.

TRÅDLØST NETT
Trådløst fibernett levert av NEAS er tilgjengelig på Nordmøre stadion. Kode fås når du henter din akkreditering.

PARKERING
Pressen har reservert parkering like ved stadionområdet. Meld fra om du ønsker parkering når du sender din akkrediteringssøknad.

Parkering KSU stadion.jpg
Ankomst til stadion går via Hagelin-området.

PRESSEKONTAKT OG PRESSEHÅNDTERING
Alle henvendelser om intervjuer med spillere og trenere skal  gå gjennom vår presseansvarlig. På kampdag før kamp er ikke spillere tilgjengelig for pressen.

Intervjuer etter kampslutt foregår i mixed zone på stadion. Intervjuønsker meldes til presseansvarlig kampdag: Ole Haga og Christel Venås. De er tilgjengelig i arbeidsområdet til de skrivende journalistene under og etter kamp.

KONTAKTPERSONER
Henning Betten, mediesjef
980 32 833
[email protected]

Ole Haga, media/pressekontakt kampdag
920 65 207
[email protected]

Christel Venås, media/pressekontakt kampdag
938 61 536
[email protected]

Kjetil Thorsen, Daglig leder
951 13 618
[email protected]

Annonse fra Eliteserien: