Stadionreglement

Vi ønsker at alle skal ha en god opplevelse på Nordmøre stadion. Derfor er det noen regler du som gjest må forholde deg til når du besøker oss.

Vi er glade for å ha deg som gjest på stadion. For at arrangementet skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge, og at opplevelsen skal bli best mulig, ber vi alle besøkende om å være oppmerksom på følgende:

1) Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg og anvisninger som arrangør gir.

2) Gyldig adgangstegn/billett er påkrevet og må forevises på forlangende. Billetten tilkjennegir hvilken plass du er berettiget til. Billetten gir deg ingen anledninger til å benytte andre plasser eller å oppholde deg på andre tribuner/seksjoner.

3) Å stå på en tribune som er ment som sittetribune, er strengt forbudt under kampens gang.

4) Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc. Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc. er tillatt.

5) Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

6) Følgende effekter er det forbudt å ta med inn på stadion:

 • Kniver, våpen eller effekter som kan benyttes som dette eller som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko
 • Fyrverkeri, jfr. NFFs reglement
 • Røykbokser
 • Flasker av glass eller plast
 • Alkohol eller andre rusmidler
 • Lydbånd og videokamera/fotografiapparat med linse over 15 cm
 • Dyr (unntak er førerhund)
 • Bannere, flagg e.l. med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap
 • Laserpenner e.l.
 • Andre gjenstander som arrangør mener er til fare for arrangementet.

7) Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og kan føre til bortvisning fra arenaen.

8) Det er strengt forbudt å:

 • Ta seg inn på spillebanen
 • Kaste ting på andre eller inn på spillebanen
 • Vise rasistisk holdning

9) Det er forbudt å røyke utenom de områder der dette er tillatt.

10) Arrangøren har ikke ansvar overfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

11) Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet, og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.

12) Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

13) Berusede personer bortvises fra stadionområdet

14) Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.

15) Stadionområdet er videoovervåket.

16) Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på stadion. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra stadion.

17) Videresalg av billetter på stadionområdet er strengt forbudt.

18) Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av gjeldende gruppe, vil at sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

19) Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.

Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.

Annonse fra Eliteserien: