Kistiansund Ballklubb og samfunnsansvar

Kristiansund Ballklubb er en betydelig miljøskaper på Nordmøre. Det gjelder både på kampdag og i hverdagen. Alle skal kjenne varmen i KBK.

Kristiansund Ballklubbs viktigste ressurs er folkene i og rundt klubben. Folkelighet og trivsel står høyt i klubben og vi er opptatt av at alle skal kjenne på varmen. I KBK skal folk trives og kjenne at de hører til i klubben.

Gatelaget
Gatelaget er et tilbud for alle som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og eller psykisk helse. Med mål om et bedre liv som vektlegger begrepene modighet, respekt, felleskap og glede. Tilbudet er rusfritt.

KBKs gatelag er et samarbeidsprosjekt mellom Fotballstiftelsen, Kristiansund kommune og Kristiansund Ballklubb.

Gatelaget er først og fremst et dagtilbud for rusavhengige i Kristiansund og omegn som liker å spille fotball og ha det kjekt som lag. Gatelaget kan også være en arena for arbeidstrening og ett steg nærmere ordinært arbeid.

KBK Frivillige
De frivillige er noen av de viktigste støttespillerene i Kristiansund Ballklubb. Uten dem hadde vi aldri fått satt opp og drevet alle de aktivitetene og oppgavene som holder på under kamp og i hverdagen. Sammen skaper vi samhold og lidenskap!

Frivillige gjør alt fra pressekontakt, vakt, supportershop og kiosk. I hverdagen arbeides det med å videreutvikle både stadion og klubben Alle er like verdifulle og essensielle for klubben og stadion.

MOT
Vi i Kristiansund BK er stolte ambassadører for MOT og bærer MOT-logoen på vår drakt med stor ære, slik at alle kan bli påminnet om MOTs verdier om å vise MOT til å leve, Mot til å bry seg og Mot til å si nei.

Annonse fra Eliteserien: