MOT2022_nett

MOT ambassadørlag

Vi er et stolt ambassadørlag og bærer MOT-logoen på vår drakt med stor ære, slik at alle kan bli påminnet om MOTs verdier om å vise MOT til å leve, Mot til å bry seg og Mot til å si nei.

MOT gjør en fantastisk innsats for barn og unge, og vi bidrar med å få oppmerksomhet rundt MOT og deres budskap. Blant annet er vi med på skolebesøk. MOT er også til stede på mange av våre arrangementer. 

Vi i KBK jobber for å være en klubb med gode verdier og positive rollemodeller. Den jobben MOT gjør både på Nordmøre og i resten av Norge for å skape robuste og inkluderende ungdom er noe vi absolutt ønsker å være en del av. MOT og KBK sine verdier er veldig forenelige, og vi er stolte av å være et MOT-ambassadørlag.

— Karoline Almvik

MOTS OPPDRAG ER Å UTVIKLE ROBUST UNGDOM, SOM INKLUDERER ALLE GJENNOM Å STYRKE BEVISSTHET OG MOT.

Motivasjonen for å etablere MOT-konseptet i 1997 var et sterkt ønske om å bidra positivt til mange av de utfordringene som samfunnet vårt står ovenfor; rusmisbruk, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker og utenforskap.

MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

KBKs MOT- kontaktperson er Karoline Almvik.
[email protected]
 

MOT nettsider

MOT

 

Annonse fra Eliteserien: