Gründerbedriften eSea er klar for Action Now!

- eSea ER det grønne skiftet! Derfor ble det helt naturlig at vi deltar og bidrar med kompetanse og erfaring i Action Now, sier Eirik Kanck, markeds- og innovasjonsansvarlig i eSea.

eSea er en fremoverlent og innovativ gründerbedrift som siden oppstarten i 2016 har hatt som mål å satse på utvikling ved hjelp av bærekraftsmålene.

- Å være med og bidra i Action Now er en vinn-vinn for alle deltakerne og regionen vår. eSEA vil bidra med kompetanse og erfaring, samt bidra til bedriftsutvikling med utgangspunkt i bærekraftsmålene, sier Eirik Kanck i eSEA.

Kronullfabrikken
eSea er en gründerbedrift med 12 ansatte og holder til i Kronullfabrikken på Rensvikholmen i Kristiansund. Bedriften tilbyr konsulent-tjenester til off-shore- bransjen, samt allsidige oppdrag innen inspeksjon og kartlegging av sjøbunnen. I tiden framover satser bedrift internasjonalt og er i dialog med mange spennende aktører.

- Vi ER det grønne skiftet rett og slett! eSea har som mål å være en pioner innen bruk og utvikling av ny teknologi som kan bidra med bærekraftige og kostnadseffektive marine løsninger, sier Kanck.

Livet i havet
eSea vil ha sterkest fokus på nr 14 - Livet i havet - bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. I tillegg har disse bærekraftmålene et ekstra blikk på seg i eSea:

8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
9 - Industri, Innovasjon og infrastruktur
12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
13 - Stoppe klimaendringene
 

Natural Seabed er et helt konkret produkt og tjeneste som går rett inn i flere bærekraftmål. Her fjernes uønskede element i havbunnen med avansert teknologi, og målet er å gjenskape en naturlig havbunn.

eSea og Eirik Kanck ser fram til å samarbeide med KBK og alle ambassadørene i Action Now.

- KBK er en fantastisk markedsfører for regionen, og få bidra i et slikt prosjekt vil gi positive ringvirkninger for bedriftene både lokalt og nasjonalt. Gjennom Action Now kan vi spre informasjon og forhindre grønnvasking, avslutter Eirik Kanck

eSea holder til i Kronullfabrikken på Rensvikholmen i Kristiansund. Dette er en arena som ønsker å bidra til utvikling av delingskulturen ved å skape en samlingsplass for gründere, og legge til rette for samarbeid mellom bedrifter.

Les mer om eSea og Natural Seabed

 

#KBK #lagetforlidenskap

 

Annonse fra Obos-ligaen: