Action Now - Bærekraftsambassadører

Sammen med disse aktørene setter KBK FNs bærekraftsmål på dagsordenen.

Kristiansund Ballklubb har gjennom våre verdier vist at vi er en samlende faktor for hele regionen. Vi ønsker å ta samme rolle i forbindelse med bærekraft og samle sentrale aktører. I samarbeid med lokalt næringsliv, organisasjoner og offentlige myndigheter for å løfte fram FNs bærekraftsmål.

 

IMG_3079

Fylkeskommunen med i Action Now

KBK er er glad for at Møre og Romsdal Fylkeskommune var en av de første som ble med som bærekraftsambassadør i Action Now.

Les mer om avtalen med Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Kristiansund kommune bidrar med økt bærekraft

Felleskapet både med den enkelte innbygger, virksomheter og bedrifter er veldig viktig i arbeidet med bærekraftsutviklingen. Kristiansund kommune ønsker å øke fokus på bærekraft gjennom Action Now og KBK

Les om bærekraftsarbeidet i Kristiansund kommune

 

 

Nettsak BILDE_SNM Action Now

SpareBank 1 Nordmøre heier på bærekraft

- I SpareBank 1 Nordmøre sin samfunnsrolle ligger en sterk verdiforankring. Bankens bærekraftsstrategi handler om å synliggjøre det vi allerede gjør og har gjort i lang tid, men også å tenkte helt nytt, Hans Mellemsæther, markedskonsulent i SpareBank 1 Nordmøre.

Les her om hvordan SpareBank 1 Nordmøre ønsker å bidra med kunnskap i prosjektet Action Now.

 

Skjermbilde 2021-06-01 kl. 14.43.17

Hydro Sunndal motiverer og tar samfunnsansvar

Hydro Sunndal jobber daglig med forbedringer for å bli en grønnere industri. Nå blir hjørnestensbedriften en sentral aktør i bærekraftsprogrammet Action Now.

Les mer om hvordan Hydros deltagelse i Action Now vil vi bidra med å øke engasjementet i rundt arbeidet med bærekraft.

 

Skjermbilde 2021-03-12 kl. 09.55.36

GC Rieber VivoMega løfter sammen

- Vi ser på KBK som en viktig bærebjelke, fasilitator og ikke minst samlende for å sette fokus på arbeidet med bærekraft lokalt, sier Jan Roger Bjerkestrand, administrerende direktør i GC Rieber VivoMega AS

Les mer om hvordan GC Rieber VivoMega jobber med samfunnsansvar og bærekraft

Storvik tar tak i Action Now

Storvik ønsker å rette et fokus og øke bevisstheten rundt miljø og bærekraft både i egen bedrift, men også i regionen.

Les mer om Storvik og deres engasjement for Action Now!

Skjermbilde 2021-06-01 kl. 14.45.07

Lindbak med sterk miljøprofil

- KBK har samlet regionen og Nordmøre sammen siden oppstarten i 2003, og tar gjennom Action Now et stort samfunnsansvar som vil ha stor verdi for lokalt næringsliv, sier Alf Yttervik-Adolfsen i Lindbak.

Les mer om Lindbak og deres engasjement i Action Now og KBK.

 

Nettsak BILDE_eSea

 

 

 

eSEA ER det grønne skiftet!

- Vi ER det grønne skiftet! Derfor ble det helt naturlig at eSEA deltar og bidrar med kompetanse og erfaring i Action Now, sier Eirik Kanck, markeds- og innovasjonsansvarlig i eSEA.

Les om günderbedriften eSEA på Kornullfabrikkken her.

 

Nettsak BILDE_varde

 

Varde med i felles innsats

God helse, livskvalitet og anstendig arbeid er viktige bærekraftsmål. Varde har ekstra fokus på å skape og bevare sunne medarbeidere.

Les om hvordan Varde og Action Now skal samhandle

 

Nettsak BILDE_KBBL Action Now

 

KBBL vil skape bedre bomiljø

- Gjennom Action Now kan vi sammen skape engasjement og idéer rundt temaet som gjør Kristiansund til et bedre sted å bo, sier Vidar Solli, administrerende direktør i KBBL.

Les mer om KBBL og hvordan de vil strukturere sin egen satsning på bærekraft gjennom Action Now.

 

IMG_1801fot.studio400.no

 

NEAS med bærekraftig utvikling i nabolaget

- Bærekraftsarbeidet i regionen vår trenger gode ambassadører. Jo bedre forankring, desto mer kan vi få til. Og det får vi til gjennom Action Now, sier Anita Håholm, avdelingsleder i NEAS.

Les mer om NEAS sitt bidrag gjennom ny teknologi

 

Nettsak BILDE_Varde Action Now_NY

Action Now er helt i tråd med samfunnsoppdraget til NAV

- Action Now og KBK sitt engasjement for bærekraftig utvikling er helt i tråd med vårt samfunnsoppdraget, sier Ragnhild Fausa, leder for NAV Kristiansund, sier Ragnhild Fausa, leder for NAV Kristiansund.

Les om NAV og bærekraftsmålene inkludering, arbeid og utjevning av forskjeller

Annonse fra Eliteserien: