KBBL og Action Now vil skape bedre bomiljø

Gjennom Action Now kan vi sammen skape engasjement og idéer rundt temaet som gjør Kristiansund til et bedre sted å bo.

KBBLs formål er å bygge boliger, sørge for god teknisk forvaltning og legge til rette for gode bomiljø. For å få en mer strukturert og raskere gjennomføring av sin satsning på bærekraft innenfor sine satsningsområder ønsker KBBL å delta i Action Now.

- Vi ser at det å jobbe sammen med andre lokale aktører om å sette fokus på bærekraft vil styrke vårt arbeid med å nå våre bærekraftmål. I tillegg er det viktig å være en god retningsgiver og rådgiver når våre boligselskaper skal rehabiliteres. Vi er forretningsfører for ca 20% av boligmassen i Kristiansund, sier Vidar Solli, Heidi Sæther og Johan H. Grønvik i KBBL.

KBBL vil gjennom Action Now strukturere sin egen satsning på bærekraft – samtidig som de vil bidra til erfaringsutveksling og læring sammen med de øvrige deltagerne i prosjektet.

- Flere av disse er lokale leverandører til våre boligselskap, og vi kan gjennom samhandling legge til rette for et bedre bomiljø. Kanskje kan vi sammen skape engasjement og idéer rundt temaet som gjør Kristiansund til et bedre sted å bo, sier Sæther som er eiendomsutvikler i KBBL.

KBBL har startet en intern prosess på utvelgelse av KBBL sine viktigste bærekraftmål, og disse tre har vært vurdert som mest aktuelle foreløpig:
8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst
11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn
12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
17 - Samarbeid for å nå målene 

- Vi er nå klare for å ta et endelig valg på de viktigste bærekraftmålene sett opp mot nybygging, teknisk forvaltning og bomiljø. Vi vil også lytte til styrene i boligselskapene i tiden fremover, når det gjelder vårt arbeid med bærekraft. Det er viktig å velge prosjekter og satsingsområder som er gjennomførbare og som utgjør en reell forskjell for våre medlemmer og boligselskaper, sier Heidi Sæther.

KBBL har i lang tid vært en solid samarbeidspartner for KBK og ser på KBK som en aktør som knytter næringslivet i regionen sammen; både gjennom sosiale relasjoner og nå gjennom faglig arbeid. 

- KBK står frem som et bindeledd for lokalt næringsliv, og er opptatt av å gi positive ringvirkninger til lokalmiljøet, noe som vil bidra til å skape engasjement for prosjektet. Ringvirkninger i lokalmiljøet og fokus på en bærekraftig utvikling – med KBK som merkevare bak -  mener vi vil gjøre «folk flest» mer bevisst på å ta miljøvennlige valg, sier trioen i KBBL.

www.kbbl.no

#KBK #lagetforlidenskap

Annonse fra Eliteserien: