Klare for å løfte bærekraft

Vi vet alle at vi må forholde seg til FNs bærekraftsmål i stadig sterkere grad framover. Nå ser aktørene i Action Now fram til å lære mer om å ta målene i bruk i egen drift.

I mars startet Kristiansund Ballklubb opp det store bærekraftsprosjektet Action Now som er rettet mot private og offentlige virksomheter på Nordmøre. Disse er klare til oppstartssamlinger nå i juni:

 • Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Kristiansund kommune
 • SpareBank1 Nordmøre
 • KBBL
 • eSEA
 • Varde
 • GC Rieber
 • Lindbak Kristiansund
 • Hydro Sunndal
 • NAV Kristiansund
 • BDO

Men det er fortsatt noen plasser igjen. Markedkonsulent i Kristiansund Ballklubb, Liv Berit Bach tar gjerne imot spørsmål eller påmeldinger.
[email protected]

Workshops og oppfølging en-til-en

Det faglige innholdet blir ledet av bærekraftsteamet til rådgivningsselskapet BDO. De har blant annet kjørt samme opplegg i Bodø Glimt.

Prosjektet vil gå over fire workshops med dypdykk inn i FNs bærekraftsmål og hvordan bruke dem i egen bedrift. Det blir også oppfølginger en-til-en med BDO etter hver workshop. Hver virksomhet kan stille med tre personer hver. 

En drømmearena for fylkeskommunen

Møre og Romsdal Fylkeskommune er en viktig aktør i dette samarbeidet. De jobber tett opp mot flere organisesjoner og instutusjoner i FN.

- Action Now perfekt inn i vår virksomhet – dette er en drømmearena for oss å være med på og støtte opp om, sier Ole Helge Haugen, seksjonsleder for bærekraftig samfunnsutvikling i Møre og Romsdal Fylkeskommune.

- Vi tror at det å samle så mange gode krefter i sentrale virksomheter i fylket vårt, kan skape nye ideer og føre til samarbeid om innovative, kommersielle prosjekter som igjen fører oss nærmere bærekraftsmålene, sier Liv Berit Bach i Kristiansund Ballklubb.

 

Hva sier deltakerne?

Deltakerne ser behovet for å lære mer om bærekraftsmålene og hvordan man kan bruke dem i egen forretningsutvikling. Her er noen av våre deltakere:

Hans Mellemsæther, SpareBank1 Nordmøre:

- FNs bærekraftsmål kan kun realiseres dersom vi har et sterkt engasjement for partnerskap og samarbeid, av den grunn ser vi på mål nr. 17 «samarbeid for å nå målene» som det mest grunnleggende i vårt arbeid. Dette prosjektet er akkurat det bærekraftig utvikling handler om, at vi jobber sammen, sier Hans Mellemsæther.

Roar Ørsund, Hydro Sunndal:

- Vi har alltid vært opptatt av lokalt engasjement og samfunnsansvar, og med vår deltagelse i Action Now vil vi bidra med å øke engasjementet i rundt arbeidet med bærekraft, sier Roar Ørsund, fabrikksjef ved Hydro Sunndal.

Jan Roger Bjerkestrand, GC Rieber VivoMega AS:

- Dette med å dele hvilke planer og prosjekter vi har gjennomført og igangsatt innenfor bærekraft. Kanskje kan det bidra til å gi andre motivasjon og inspirasjon til andre prosjektdeltakere, sier Jan Roger Bjerkestrand, administrerende direktør i GC Rieber VivoMega AS.

Anita Håholm, NEAS:

- Vi har muligheten til å tilrettelegge for at flere tar vare på miljøet, gjennom å tilby tjenester for smart bruk av teknologi og digitale løsninger. Med handlekraftighet og innovasjon gjør NEAS bærekraftig utvikling i nabolaget mulig. Bærekraft er tungt forankret i visjonen vår og målene våre, og bærekraft skal inngå som en naturlig del i alle områder av virksomheten vår. Vi gjør mye bra fra før av, og ser frem til alt vi skal få til fremover, forteller Anita Håholm.

Her kan du lese om alle være Action Now Bærekraftsambassadører.

#KBK #lagetforlidenskap

Annonse fra Eliteserien: