Kristiansund kommune i samarbeid om Action Now

Felleskapet både med den enkelte innbygger, virksomheter og bedrifter er veldig viktig i arbeidet med bærekraftsutviklingen. Kristiansund kommune ønsker å øke fokus på bærekraft gjennom Action Now og KBK.

- Vi ønsker å kunne dra nytte av det store engasjementet i fotball blant befolkningen for å nå flest innbyggere og invitere dem til å være med i en dugnad for bærekraft. I tillegg etablerer Action Now en felles kunnskapsplattform som gir mulighet for styrke det gode samarbeid med næringslivet, sier Edwin Murungi som er bærekraftskoordinator i Kristiansund kommune.

Kristiansund kommune ønsker også å øke kunnskap blant ansatte om hvordan en jobber metodisk og strukturert med bærekraft. Kommunen har jobbet med bærekraftmål siden 2016 og har slik opparbeidet erfaring som blir verdifull for alle deltakerne i aksjonen.

Kristiansund.jpg

 


Video: Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund kommune.

- KBK sin kraft til å samle kristiansundere og nordmøringer forøvrig, og klubbens gode omdømme vil være viktig for oss i arbeidet med å skape felleskap med innbyggere og næringslivet. Vi ønsker å styrke tilhørighet og deltakelse i vårt arbeid og våre prosjekter for byens innbyggere, sier Edwin Murungi.

Kristiansund kommune har oversatt og omformulert de globale bærekraftsmålene for å passe lokale utfordringer og muligheter.

Bærekraftsmål_Kristiansund kommune

 

Les om bærekraft på Kristiansund kommune sin nettside.

 

#KBK #lagetforlidenskap

Annonse fra Eliteserien: