NAV Kristiansund samarbeider om Action Now

- Action Now og KBK sitt engasjement for bærekraftig utvikling er helt i tråd med vårt samfunnsoppdraget, sier Ragnhild Fausa, leder for NAV Kristiansund.

- Action Now og KBK sitt engasjement for bærekraftig utvikling er helt i tråd med samfunnsoppdraget til NAV. NAV Møre og Romsdal deltar i Framtidslaben i Ålesund. Når det nå kom et lokalt prosjekt, er NAV Kristiansund en naturlig partner for å bidra inn mot de sosiale bærekraftsmålene. NAV Kristiansund ønsker å samarbeide med lokalt næringsliv, og ta læring av hvordan andre bedrifter jobber med bærekraftsmålene, sier Ragnhild Fausa som er leder for NAV Kristiansund.

NAV Kristiansund blir en kunnskapsrik bidragsyter i forhold til de sosiale bærekraftsmålene. De vil sammen med flere Action Now Bærekraftsambassadører fremme bærekraftsmålene som omhandler inkludering, arbeid og bidra til å utjevne forskjeller.

- Vi som organisasjon er opptatt av å jobbe i tråd med bærekraftsmålene. Vi ønsker innspill på hvordan vi i større grad kan øke kunnskap i egen organisasjon, og innsikt i hvordan vi kan jobbe strategisk med bærekraft, sier Fausa sammen med sine kollegaer Bente Johansen og Lisa Haukaas.

- NAV Kristiansund vil stimulere til et inkluderende arbeidsliv som kan gi arbeid for alle. Å inkludere flest mulig i arbeidslivet og særlig utsatte grupper som unge og innvandrere. Arbeidsmarkedets krav til arbeidstakerne øker, og å fremme muligheter for utdanning og kompetansehevende tiltak er et viktig virkemiddel for bærekraft og likeverd. NAV Kristiansund tar på alvor at arbeid er en avgjørende faktor for å bekjempe fattigdom og ulikheter.

Vi som organisasjon er avhengige av et godt samarbeid med det lokale næringslivet for å kunne jobbe i tråd med utvalgte bærekraftsmål, sier Ragnhild Fausa som er en ivrig KBK-supporter. Hun roser KBK for  initiativet til Action Now og etableringen av KBK Gatelag.

- KBK er en samlende faktor for Nordmøre. Etablering og drift av Gatelaget er et eksempel på hvordan KBK tar samfunnsansvar og bidrar til livskvalitet og samfunnsinnkludering for deltakerne. KBK er handlingsdyktige og har vist seg å være en god samarbeidspart for NAV Kristiansund, og en bidragsyter for å inkludere utsatte grupper i arbeid på KBK stadion, sier Fausa.

Kontaktinfo NAV Kristiansund

#KBK #Lagetforlidenskap

Annonse fra Eliteserien: