NEAS gjør bærekraftig utvikling i nabolaget mulig

Bærekraftsarbeidet i regionen vår trenger gode ambassadører. Jo bedre forankring, desto mer kan vi få til. Og det får vi til gjennom Action Now.

- NEAS leverer strøm, internett og TV- tjenester som har en viktig funksjon i folks hverdag, og vi har et stort samfunnsansvar i så måte.
Vi er tilstede i stort sett alle hjem og bedrifter rundt oss, og som en stor regional aktør har vi en unik mulighet til å bidra for å ta vare på nabolaget - også for fremtiden, sier Anita Håholm, avdelingsleder i NEAS.

NEAS vil strekke seg langt for å redusere egne CO2-utslipp og jobbe på mer miljøvennlige måter. Men vel så viktig er det at de også skal gjøre bærekraftig teknologi mer tilgjengelig for andre.

Se video fra Action Now- samlingen 2. mars 2021

- Vi har muligheten til å tilrettelegge for at flere tar vare på miljøet, gjennom å tilby tjenester for smart bruk av teknologi og digitale løsninger. Med handlekraftighet og innovasjon gjør NEAS bærekraftig utvikling i nabolaget mulig. Bærekraft er tungt forankret i visjonen vår og målene våre, og bærekraft skal inngå som en naturlig del i alle områder av virksomheten vår. Vi gjør mye bra fra før av, og ser frem til alt vi skal få til fremover, forteller Håholm.

NEAS er engasjert i nabolaget! Knut Hansen, administrerende direktør i NEAS Konsern AS og Anita Håholm, avdelingsleder produkt og kundevekst.
NEAS er engasjert i nabolaget! Knut Hansen, administrerende direktør i NEAS Konsern AS og Anita Håholm, avdelingsleder produkt og kundevekst.

Initiativet fra KBK  om Action Now passet som hånd i hanske med fokusområdene til NEAS, og Anita Håholm og hennes kollegaer i NEAS håper og tror at Action Now blir en arena hvor de kan samarbeide med andre selskap som ønsker å levere bærekraftige tjenester og produkter til sine kunder og interessenter.

- Vi ser frem til å kunne tilegne oss mer kompetanse på området, og at vi kan finne gode samarbeid og inspirasjon gjennom dialog med de andre deltakerne. Vi tenker at vi har mye å lære, og håper samtidig at de andre finner god nytte når vi deler erfaringer fra vårt arbeid, sier Anita Håholm som er avdelingsleder for produkt og kundevekst i selskapet.

NEAS sitt hovedfokus på bærekraft vil naturlig være innenfor energi og teknologi. Samtidig vil de alltid være oppmerksom på mål nr 17, 13 og 5, som handler om samarbeid, stoppe klimaendringer og fokus på likestilling.
NEAS sitt hovedfokus på bærekraft vil naturlig være innenfor energi og teknologi. Samtidig vil de alltid være oppmerksom på mål nr 17, 13 og 5, som handler om samarbeid, stoppe klimaendringer og fokus på likestilling.

 

NEAS vil i Action Now bidra med engasjerte medarbeidere, som gleder seg til å dele erfaringer, og høste nye. Og de vil være aktøren som først og fremst snakker om nye bærekraftige løsninger innen energi og telekom. NEAS er en betydelig samarbeidspartner med KBK gjennom mange år, og har stor tro på KBK sin rolle i arbsidet med økt kunnskap om bærekraft.


- KBK er på mange måter hjertet av Nordmøre, med et tydelig verdisett. En fremoverlent, suksessrik og ambisiøs klubb, som stadig sikter mot nye topper. KBK har verdier som mange indentifiserer seg med og ser opp til. At KBK nå engasjerer seg for å skape et mer bærekraftig samfunn er nok et bevis på høye ambisjoner. Når KBK går foran blir bærekraftsarbeidet garantert lagt merke til, og inkludere mange. Vi vet at idretten engasjerer bredt, og vi tror den store heiagjengen til KBK naturlig også vil støtte opp om Action Now. Bærekraftsarbeidet i regionen vår trenger gode ambassadører, og jo bedre forankring, jo mer kan vi få til, sammen, avslutter Anita Håholm.

Anita Håholm(NEAS) og Kjetil Thorsen(KBK) på Kristiansund stadion i forkant av infomøte om Action Now 2. mars
Anita Håholm(NEAS) og Kjetil Thorsen(KBK) på Kristiansund stadion i forkant av infomøte om Action Now 2. mars

#KBK #Lagetforlidenskap #ActionNow

Annonse fra Eliteserien: