stadion1

Pressemelding fra Kristiansund Ballklubb

Kristiansund Ballklubb viser til hendelsen under kampen mellom KBK og Bodø/Glimt søndag 12. mai 2024 der det framkom krenkende ytringer fra en tilskuer på Nordmøre stadion.

Kristiansund Ballklubb har retningslinjer som skal gjøre at alle skal trives på våre hjemmekamper. De skal sikre at spillere, supportere, funksjonærer og alle andre skal føle seg trygge på stadion, og de markerer klubbens syn på uønsket adferd.

I vår klubb er det nulltoleranse for diskriminering og hets på bakgrunn av hudfarge, nasjonalitet eller etnisitet, religion og seksuell legning, og andre hatefulle ytringer.

Kristiansund Ballklubb har gjort undersøkelser etter søndagens hendelse, og gjennom videobilder og forklaringer fra vitner har vi identifisert en person som vil få reaksjon i henhold til klubbens sanksjonsreglement. Vedkommende blir utestengt i 35 kamper og må gjennomgå et holdningsendringsprogram før han eventuelt får adgang til stadion igjen. Vedtaket er fattet av sanksjoneringsutvalget i klubben.

For å unngå slike hendelser i framtiden vil klubben håndheve sanksjonsreglementet samtidig som vi vil fortsette vårt holdningsskapende arbeid. Vi vil også gjennomgå våre egne rutiner for hvordan det skal reageres fra klubbens vaktmannskaper ved eventuelle tilsvarende hendelser senere.

KBK vil samtidig beklage til Bodø/Glimt og takke Patrick Berg for hans reaksjon på hendelsen. Dette hjelper oss med å fjerne uønsket adferd fra våre tribuner.

 

Se mer informasjon om reglement på våre nettsider her:

Annonse fra Eliteserien: